_ Legal

Anti-spambeleid

Actito S.A., 1 Avenue Athéna, 1348 Louvain-la-Neuve, België, +32 (0)10 45 85 14

Deze versie is bijgewerkt op 07/06/2024

Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van spam. Actito biedt zijn klanten een softwareplatform om rechtstreeks te communiceren met hun bestaande of potentiële klanten van wie zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen (opt-in). Het is daarom niet toegestaan om via ons systeem ongewenste mail te versturen.

Voor Actito is een e-mail ongewenst als de ontvanger de afzender niet duidelijk en expliciet toestemming heeft gegeven om deze te versturen. Daarom verbieden wij onze klanten om gekochte, gedeelde, verhandelde of bijgevoegde lijsten te gebruiken. Wij eisen contractueel dat al onze klanten zich aan dit anti-spambeleid houden. Als wij constateren dat klanten onze dienst gebruiken om spam te verzenden, schorten wij hun toegang op.

Contractuele anti-spamverplichting

Sinds onze oprichting in 2009, en zelfs vóór de introductie van anti-spamwetgeving, zijn wij altijd onverbiddelijk geweest tegen ongevraagde e-mails en SMS-berichten (spam). Actito vereist van al zijn klanten dat zij certificeren dat zij zijn software-service alleen zullen gebruiken met het doel om e-mails en/of SMS-berichten te verstroen naar hun bestaande of potentiële klanten die uitdrukkelijk hebben ingestemd met het ontvangen daarvan (opt-in).

Als Actito constateert dat een klant Actito gebruikt om spam te versturen, wordt onmiddellijk hun toegang tot onze diensten opgeschort. Actito koopt of verkoopt geen mailinglijsten en is zelfs tegen elk gebruik van door klanten gekochte, gehuurde of verkregen mailinglijsten. Bovendien kunnen onze klanten geen misleidende of valse onderwerpen gebruiken, noch een vals verzendadres gebruiken.

Verplichte afmeldingsrichtlijnen

Alle e-mails die via Actito worden verzonden, moeten duidelijk aangeven aan de ontvangers hoe zij zich kunnen afmelden of hun voorkeuren kunnen wijzigen. Een afmeldingslink moet in elk verzonden e-mailbericht worden opgenomen, wat verplicht is volgens ons anti-spambeleid. Door op deze link te klikken, zullen ontvangers hun e-mailadressen automatisch uit de mailinglijst verwijderen en stoppen met het ontvangen van e-mails van de afzender. Elk verzoek om afmelding via een CC unjoin-link van Actito wordt onmiddellijk in behandeling genomen en de ontvangers worden automatisch in quarantaine geplaatst. In het geval van een afmeldingsverzoek dat door de afzender via een externe link wordt afgehandeld, vragen wij al onze klanten om uitsluitingsverzoeken binnen 48 uur te verwerken.

Een ontvanger die een bijzonder afmeldingsverzoek indient (involving meerdere afzenders, bijvoorbeeld) kan contact opnemen met het Abuse-team van Actito op het e-mailadres abuse@actito.com.

Spamrapportage

Als u van mening bent dat u een ongewenste commerciële e-mail of SMS-bericht hebt ontvangen van een van de klanten van Actito, gelieve deze door te sturen naar het e-mailadres abuse@actito.com, waarbij u zorgt dat u het volledige adres van de afzender van de e-mail of het gebruikte telefoonnummer voor het verzenden van de SMS vermeldt. Elk verzoek zal met de nodige aandacht worden onderzocht. Als het e-mailadres of het telefoonnummer van de klager vermeld staat, wordt deze onmiddellijk uit de desbetreffende klantenmailinglijst uitgeschreven. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om elke ongewenste mail te melden aan uw berichtenservice zoals AOL, Hotmail, Yahoo, etc., of aan anti-spamorganisaties. Actito werkt regelmatig samen met ISP's en anti-spamverenigingen om oplossingen te vinden voor problemen.

Lidmaatschap en Accreditatie

Signal Spam is een publiek-private samenwerking die internetgebruikers in staat stelt om alles wat zij beschouwen als spam in hun e-mails te melden. Deze meldingen worden vervolgens toegewezen aan de publieke autoriteit of de professional die het beste in staat is om de nodige maatregelen te nemen om de gemelde spam te bestrijden.