Het Belgische Rode Kruis

Het Belgische Rode Kruis

1

De klant Background

De klant

Met zo’n rijke geschiedenis, meer dan 1200 medewerkers en meer dan 11 000 vrijwilligers alleen al in België, is het Belgische Rode Kruis een referentie op het gebied van humanitaire actie. Tegelijkertijd is het Rode Kruis een klant die zijn stempel op mensen drukt, via de belangrijke waarden die de organisatie uitdraagt. In eerste instantie had het Rode Kruis vooral behoefte aan het kunnen structuren van de grote hoeveelheden data die ze via formulieren, papieren dragers en allerlei andere wegen verzamelden. Het publiek van het Rode Kruis bestaat niet alleen uit financiële donateurs, maar ook uit vrijwilligers, partners, etc.

2

Doelstellingen Background

Doelstellingen

Het Belgische Rode Kruis heeft een groot en zeer uiteenlopend publiek. Het doel was dan ook meervoudig. Een van de doelstellingen was financiële donateurs aansporen om regelmatig(er) te doneren en – als ze dat willen – het geschonken bedrag te verhogen. Een belangrijke overkoepelende uitdaging was: data op orde brengen, activeren en het Rode Kruis ondersteunen in dit nieuwe avontuur, met de hulp van Customer Success Managers.

3

Oplossingen Background

Oplossingen

Het Rode Kruis vraagt niet alleen om bloed- of financiële donaties, de organisatie stelt mensen ook allerlei andere manieren voor om een steentje bij te dragen. Het implementeren van cross-selltechnieken leek daarom essentieel. Door stap voor stap strategieën te ontwikkelen en gaandeweg te finetunen, voelden de teams van het Rode Kruis zich echt begeleid en gesteund door Actito. Dankzij de teams van CSM en PAM werden zowel strategische aspecten als implementatie hierin meegenomen.

4

In tijden van lockdown Background

In tijden van lockdown

Uiteraard liet de lockdown en de gezondheidscrisis zich ook bij het Rode Kruis voelen. Het kwam erop aan om snel te reageren en actief te blijven. Qua communicatie vertaalde dit zich in verschillende formulieren die het Rode Kruis via campagnes, maar ook via andere communicatiekanalen ter beschikking stelde aan het publiek. Het Rode Kruis gebruikt zijn Actito-licentie volledig autonoom, maar kon uiteraard rekenen op de steun van Actito om al deze datacollectie-initiatieven snel op te zetten (denk aan iframe formulieren, externe en interne geautomatiseerde antwoordcampagnes, etc.)

Ontdek het succesverhaal in deze video