Success Story

Het Rode Kruis

Oplossingsmigratie in een charitatieve context.

Het Rode Kruis

1

De Klant Background

De Klant

Erkend als een openbaar nut sinds 1945, is Het Franse Rode Kruis een non-profit associatie-onderneming. Haar netwerk van vrijwilligers en werknemers handelt elke dag volgens een onveranderlijk principe van solidariteit, met een focus op lokale acties die concrete en duurzame antwoorden bieden.

2

Het Doel Background

Het Doel

Het Franse Rode Kruis had de ambitie om de gemeenschap van donateurs te animeren en te informeren door een gepersonaliseerde bevoorrechte relatie met elk van hen te onderhouden.

3

De Context Background

De Context

De marketingteams zijn uitgerust met het Neolane-hulpmiddel, maar dit wordt gezien als te complex om te gebruiken. De teams missen autonomie in campagnebeheer en worden niet door Adobe ondersteund in hun dagelijks gebruik.

4

De Oplossing Background

De Oplossing

De keuze viel op Actito, die Het Rode Kruis begeleidt bij de migratie van Neolane naar Actito en de teams snel traint in het gebruik van het hulpmiddel.

Onze teams vragen zich af over de kwaliteit van de gegevens en het beheer van de verschillende actieplannen die moeten worden uitgevoerd, terwijl ze attent blijven om alle technische vragen van Het Rode Kruis te beantwoorden dankzij toegewijde ondersteuning.

Actito helpt de teams om een visie te ontwikkelen die is gericht op de donateur, zijn/haar reis en verwachtingen, en maakt de implementatie van multichannel-campagnes mogelijk.

5

Het Resultaat Background

Het Resultaat

  • 15 oproep tot donatie mailings

  • 2 SMS-campagnes

  • 53 ACTITO e-mailcampagnes uitgevoerd op informatieve inhoud (wat gebeurt er met uw donatie? Hoe krijg ik mijn fiscale ontvangstbewijs?) en relationele (Het Rode Kruis bedankt u voor uw donatie...)

  • Gemotiveerde en autonome teams die zich projecteren in een steeds geavanceerder gebruik van ACTITO om inhoud te hyper-personaliseren, scenario's te definiëren volgens de profielen van de donateurs, een welkomstpakket voor donateurs te creëren, multichannel-communicatie te starten...

Ontdek hun succesverhaal op video

Céline Arcaro, Projectmanager relatiemarketing en Catherine De Baets, Projectmanager relatiemarketing getuigen over hun migratieproject tijdens de Actito Day.