Succesverhaal: Mozzeno

Succesverhaal: Mozzeno

1

De klant Background

De klant

Mozzeno.com, gelanceerd in 2015, is een digitaal platform waarmee particulieren indirect de leningen van anderen kunnen financieren. Een bijzonder aspect is het brede publiek, want in feite behoren ook bedrijven tot de doelgroep van Mozzeno.com. Om te kunnen communiceren over kredieten en leningen binnen een samenwerkingsmodel, waarbij de nadruk ligt op het delen van waarden met alle spelers, is een krachtige activatie- en communicatiestrategie een must.

2

Het doel Background

Het doel

Vandaag biedt Mozzeno voornamelijk persoonlijke leningen en de mogelijkheid om te investeren in innovatieve projecten waarbij de tarieven dynamisch worden bepaald (op basis van het objectieve risico van het dossier in functie van een investeringsscore). Het platform is 100% digitaal. Dit wil zeggen dat particulieren alles vanop afstand, veilig kunnen regelen. Via het platform kiezen investeerders direct in welk project ze willen investeren. Om de productiekosten laag te houden, had Mozzeno nood aan krachtige en efficiënte geautomatiseerde processen, met zo min mogelijk menselijke tussenkomst.

3

De oplossing Background

De oplossing

Actito is het kloppende hart van alle automatiseringsprocessen die door Mozzeno zijn geïnstalleerd. Automatisering bevrijdt de teams van Mozzeno van een heleboel taken. Momenteel stuurt Mozzeno een reeks communicaties via Actito en gebruikt het platform de Scenario-applicatie om bepaalde klantprocessen op te volgen zonder menselijke tussenkomst. Op basis van die scenario’s worden automatisch e-mails of sms-berichten verstuurd. Dit proces verandert voortdurend. Oorspronkelijk lag de nadruk op e-mail, maar de doelstelling evolueerde al snel naar het uitbouwen van een functioneel systeem waarin verschillende communicatiekanalen en scenario’s zijn vervat. De visie, altijd agile, wordt continu aangescherpt in functie van veranderende behoeften en nieuwe uitdagingen. De belangrijkste processen bij Mozzeno zijn acquisitie en on-servicing, twee zaken die in theorie veel tijd kosten.

4

Het resultaat Background

Het resultaat

In de praktijk kon Mozzeno dankzij Actito een efficiënte conversietrechter opzetten, waarin relevante fasen zijn vervat. Alle verbonden met Actito, om de consument onderweg vooral niet te verliezen. De open rates van sms-communicaties zijn indrukwekkend, vertelt Xavier Laoureux in zijn presentatievideo voor Actito Day Live. (in het Frans)

Ontdek het succesverhaal van Mozzeno