_ Artikel

20 voorbeelden van marktsegmentatie om u te inspireren

Marktsegmentatie is meer dan een modewoord in de wereld van moderne marketing. Het is een essentiële pijler geworden voor elk bedrijf dat zijn klantactiveringsstrategie wil optimaliseren.

Door zijn klantenbestand te segmenteren, kan een bedrijf relevantere berichten sturen, aangepast aan de behoeften en verwachtingen van elk klantensegment. Deze segmentatiemethode maakt het niet alleen mogelijk om de effectiviteit van marketingcampagnes te verbeteren, maar ook om de klantrelatie te versterken.

In dit artikel zullen we voorbeelden van marktsegmentatie verkennen om u te inspireren en u te helpen uw klanten beter te targeten.

Article_Segmentation-marketing_Hero

Demografische segmentatie: 4 segmentatiecriteria

Wat is demografische segmentatie?

Demografische segmentatie is een van de meest gebruikte methoden van marktsegmentatie. Het houdt in dat de markt wordt verdeeld in afzonderlijke groepen op basis van demografische gegevens zoals geslacht, leeftijd, inkomen of gezinssituatie. Zo kan een bedrijf dat schoonheidsproducten verkoopt specifieke producten hebben voor mannen en vrouwen, of een speelgoedmerk kan zich richten op specifieke leeftijdsgroepen. Deze segmentatiemethode is bijzonder nuttig omdat demografische kenmerken vaak geassocieerd worden met specifieke behoeften en wensen van consumenten. Door deze segmentatiestrategie te gebruiken, kunnen bedrijven meer gerichte en relevante marketingcampagnes creëren voor elk klantensegment.

1. Geslacht

De basis van marktsegmentatie is simpelweg het gebruik van het segmentatiecriterium op basis van geslacht. Het is gebaseerd op het begrip dat mannen en vrouwen verschillende behoeften, wensen en koopgedrag kunnen hebben in bepaalde product- of servicecategorieën. Bijvoorbeeld, schoonheidsproducten, kleding of parfums worden vaak anders op de markt gebracht, afhankelijk van het geslacht. Het is echter essentieel voor bedrijven om deze segmentatie met gevoeligheid te benaderen en niet te vervallen in beperkende stereotypen.

Bijvoorbeeld, onze klant Kaporal gebruikt geslachtssegmentatie in hun marketing om zich aan de ene kant te richten op hun vrouwelijke klanten en aan de andere kant op hun mannelijke klanten.

Article_Segmentation-marketing-Genre

2. Leeftijd

In sommige sectoren is segmenteren op basis van leeftijd noodzakelijk als u producten of diensten aanbiedt die verschillen per leeftijdsgroep. Of het nu kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen van middelbare leeftijd of senioren zijn, elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen behoeften, interesses en koopgedrag.

Neem bijvoorbeeld de segmentatie van onze klant Playbac Presse, die een gevarieerd aanbod van dagelijkse en wekelijkse nieuwspublicaties voor jongeren aanbiedt, gericht op verschillende leeftijdsgroepen.

Article_Segmentation-marketing-Age

3. Inkomen

Veel gebruikt in de luxe sector, de banksector of zelfs de automobielsector, stelt deze segmentatiemethode bedrijven in staat individuen te categoriseren op basis van hun inkomen en dus hun financiële capaciteit en uitgavenpatronen. Bijvoorbeeld, een luxemerk kan zich voornamelijk richten op individuen met een hoog inkomen, terwijl een budgetmerk zich zou kunnen concentreren op consumenten met een lager inkomen.

Deze segmentatiestrategie is essentieel voor bedrijven die een breed scala aan producten of diensten aanbieden tegen verschillende prijzen, omdat het hen in staat stelt de juiste boodschap aan de juiste groep te richten, waardoor de effectiviteit van hun marketingcampagnes wordt geoptimaliseerd.

4. De gezinssituatie

De gezinssituatie is een demografisch segmentatiecriterium dat uw klantenbestand zal verdelen in verschillende groepen op basis van hun gezinssamenstelling:

  • alleenstaanden

  • samenwonenden

  • getrouwd

  • gescheiden

  • met of zonder kinderen

  • gepensioneerden

Bijvoorbeeld, een reisbureau zou vakantiepakketten kunnen aanbieden voor jonge koppels, gezinsvakanties voor diegenen met kinderen, of toeristische rondreizen voor senioren. Evenzo zou een vastgoedbedrijf grote gezinnen kunnen targeten met huizen met meerdere slaapkamers, terwijl alleenstaanden mogelijk meer geïnteresseerd zijn in studio's of compacte appartementen.

Geografische segmentatie: 2 segmentatiecriteria

Wat is geografische segmentatie?

Geografische segmentatie is een fundamentele benadering van marktsegmentatie die de markt verdeelt op basis van geografische criteria zoals regio's, landen, steden of zelfs wijken. Deze segmentatiemethode stelt bedrijven in staat hun aanbiedingen en marketingstrategieën aan te passen aan specifieke geografische gebieden, rekening houdend met lokale bijzonderheden, culturele voorkeuren, klimaat en economie. Geografische segmentatie is essentieel voor bedrijven die op wereldwijde of nationale schaal opereren, omdat het hen in staat stelt elk marktsegment effectief te targeten op basis van de specifieke behoeften en verwachtingen van elke regio of land. Door deze marketingstrategie te gebruiken, kunnen bedrijven hun middelen optimaliseren, hun bereik maximaliseren en hun relevantie op geografisch gediversifieerde markten vergroten.

5. De locatie

Deze segmentatie maakt het mogelijk om mensen te targeten op basis van hun geografische locatie, of dat nu per land, regio, stad of zelfs wijk is. In de retailsector maakt het bijvoorbeeld mogelijk om klanten uit te nodigen voor een evenement in de dichtstbijzijnde winkel. Hier is het voorbeeld van onze klant Damart die de heropening van een van hun winkels aankondigt. Alleen klanten die geografisch dichtbij zijn, zullen worden getarget.

Article_Segmentation-marketing-Localisation

6. Het weer

Deze segmentatie maakt het mogelijk om met klanten te communiceren op basis van de weersomstandigheden.

Neem bijvoorbeeld onze klant Renmans, een keten van slagerijen in België, die weersvoorspellingen voor het komende weekend zal integreren in hun communicatie om de zin in barbecues te stimuleren en de verkoop van hun grillproducten te bevorderen.

Article_Segmentation-marketing-Meteo

Psychografische segmentatie: 3 segmentatiecriteria

Wat is psychografische segmentatie?

Psychografische segmentatie gaat verder dan demografische criteria om de ongrijpbare kenmerken van consumenten te verkennen. Het concentreert zich op interne aspecten zoals persoonlijkheid, houdingen, waarden, interesses, levensstijlen en meningen. Bijvoorbeeld, een bedrijf dat sportuitrusting verkoopt, kan individuen met een actieve levensstijl targeten of een milieubewust merk kan zich richten op degenen die duurzaamheid en het milieu waarderen.

Psychografische segmentatie biedt een dieper inzicht in de koopmotivaties van consumenten, waardoor bedrijven marketingboodschappen kunnen creëren die meer weerklank vinden.

Deze segmentatiemethode is essentieel om de klantensegment op een meer persoonlijke en emotionele basis te bereiken.

7. De levensstijl

Levensstijl is een zeer belangrijk psychografisch criterium om uw markt te segmenteren. Dit criterium houdt rekening met de levenswijze van uw klanten, met andere woorden hun dagelijkse, sportieve of familiale activiteiten bijvoorbeeld.

8. De waarden

Dit criterium houdt rekening met onveranderlijke factoren zoals de culturele en educatieve achtergrond van uw klanten. Klanten met dezelfde waarden hebben over het algemeen gemeenschappelijke punten wat betreft hun behoeften en wensen.

9. De interesses

Dit criterium houdt rekening met de passies en interesses van uw klanten. Het spreekt voor zich dat als u erin slaagt de voorkeuren van uw klanten te ontcijferen en ze in homogene groepen te verdelen, u de jackpot in marketing hebt gewonnen.

Article_Segmentation-marketing-Interets

Gedragssegmentatie: 11 segmentatiecriteria

Wat is gedragssegmentatie?

Gedragssegmentatie is gebaseerd op het koop- en interactiegedrag van de consument met een merk of product. Het neemt variabelen in overweging zoals de voordelen die de consument zoekt, de gebruiksfrequentie van het product, de merktrouw, het niveau van koopbereidheid en de reacties op promoties. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan zijn klanten segmenteren in "trouwe klanten", "incidentele kopers", of "winkelwagenverlaters".

Deze marktsegmentatie stelt bedrijven in staat hun aanbiedingen en communicatie aan te passen aan de specifieke behoeften en gedragingen van elk klantensegment. Door het koopgedrag en de voorkeuren van consumenten te begrijpen en hierop in te spelen, kunnen bedrijven de klanttevredenheid verbeteren en de merkloyaliteit verhogen.

Dit is een van de belangrijkste marktsegmenten in e-commerce omdat het de demografische en psychografische segmentatie aanvult met conclusies gebaseerd op data en de marketingstrategie van een bedrijf verbetert.

De klantreis

Om te segmenteren op basis van gedrag, moet men eerst de klantreis of de levenscyclus van een klant begrijpen.

10. Nieuwe klanten

Segmentatie op basis van nieuwe klanten is de eerste stap wanneer u segmenteert in de klantreis. Dit zijn klanten die net een merk of product hebben ontdekt en hun eerste aankoop of interactie hebben uitgevoerd. Deze klanten zijn essentieel omdat ze een kans op groei en uitbreiding voor het bedrijf vertegenwoordigen. Echter, hun relatie met het merk is nog steeds fragiel en in de beginfase.

Het is daarom van cruciaal belang voor bedrijven om de motivaties, verwachtingen en behoeften van dit klantensegment te begrijpen om ze te converteren naar regelmatige of loyale klanten. Strategieën om deze nieuwe klanten te betrekken kunnen welkomstaanbiedingen, introductiegidsen voor producten of diensten, of enquêtes om hun eerste indrukken te verzamelen, omvatten.

FrenchBee_Welcome-NewsletterEN

11. Terugkerende klanten

Terugkerende of reguliere klanten zijn degenen die minstens twee afzonderlijke aankopen over tijd hebben gedaan en die uw website regelmatig bezoeken. In tegenstelling tot incidentele klanten die sporadisch kunnen kopen, doen reguliere klanten aankopen met een zekere consistentie, hoewel ze niet noodzakelijk op dezelfde manier aan een merk gehecht zijn als loyale klanten. Deze klanten hebben een waarde of gemak in het product of de dienst geïdentificeerd, wat hen aanspoort om regelmatig terug te komen.

Voor bedrijven vertegenwoordigt dit klantensegment een stabiele bron van inkomsten. Het is essentieel om hun koopgewoonten, voorkeuren en verwachtingen te begrijpen om te blijven voldoen aan hun behoeften. Strategieën om deze klanten verder te betrekken kunnen periodieke aanbiedingen, kortingen gebaseerd op aankoopfrequentie of beloningsprogramma's om frequentere aankopen aan te moedigen, omvatten.

Article_Segmentation-marketing-Clients-Recurrents

12. Trouwe klanten

Trouwe klanten keren regelmatig terug om aankopen te doen, waarbij ze een duidelijke voorkeur voor een bepaald merk of product tonen. Hun loyaliteit wordt niet alleen gemeten in termen van aankoopfrequentie, maar ook door hun betrokkenheid bij het merk, of ze nu geneigd zijn het aan vrienden aan te bevelen of positieve online beoordelingen achter te laten.

Voor bedrijven is dit klantensegment onschatbaar. Ze kosten over het algemeen minder om te behouden dan om nieuwe klanten te werven en hebben de neiging om op de lange termijn meer uit te geven. Door de behoeften en verwachtingen van trouwe klanten te begrijpen en aan te pakken, kunnen bedrijven deze waardevolle relatie versterken. Dit kan inclusief loyaliteitsprogramma's, exclusieve aanbiedingen of gepersonaliseerde ervaringen zijn. Uiteindelijk kunnen bedrijven door het waarderen en koesteren van trouwe klanten niet alleen hun winstgevendheid verhogen, maar ook een solide basis leggen voor toekomstige groei.

13. De kampioenen of VIP-klanten

Kampioenen, vaak VIP-klanten genoemd, vertegenwoordigen een speciale categorie binnen de gedragssegmentatie. Deze individuen zijn niet alleen regelmatige of trouwe klanten; ze zijn de ambassadeurs van het merk, vaak verantwoordelijk voor significante aanbevelingen en positieve mond-tot-mondreclame. Hun waarde is niet beperkt tot hun eigen aankopen, maar strekt zich uit tot hun invloed op het bredere netwerk van potentiële consumenten.

VIP-klanten verdienen speciale aandacht van bedrijven. Ze zouden moeten genieten van exclusieve voordelen, zoals vroege toegang tot nieuwe producten, speciale aanbiedingen, exclusieve evenementen of premium klantenservice. Deze privileges zijn niet alleen beloningen voor hun loyaliteit, maar strategische investeringen om hun relatie met het merk te versterken en hun advocacy te stimuleren.

Article_Segmentation-marketing-Clients-VIP

14. De winkelwagenverlaters

In 2023 bereikt het winkelwagenverlatingspercentage 79,53% (bron: SaleCycle). Dit betekent dat meer dan twee derde van de bezoekers van uw website hun aankoop niet afronden.

Winkelwagenverlaters voegen producten toe aan hun winkelwagen maar verlaten de site voordat ze de aankoop afronden. Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze verlating: onverwachte verzendkosten, een ingewikkeld betalingsproces of gewoon afleiding.

Voor bedrijven is het begrijpen van dit klantensegment cruciaal. Door het segmenteren en analyseren van het gedrag van winkelwagenverlaters, kunnen merken de knelpunten in het aankoopproces identificeren en strategieën ontwikkelen om deze te overwinnen. Dit kan gerichte remarketingcampagnes, e-mailherinneringen voor verlaten winkelwagens of speciale aanbiedingen omvatten om klanten te stimuleren hun aankoop af te ronden.

Door zich te concentreren op de motivaties en obstakels van winkelwagenverlaters, kunnen bedrijven niet alleen verloren verkopen terugwinnen, maar ook hun koopervaring optimaliseren om het verlatingspercentage in de toekomst te verminderen.

Damart_AbandonersEN

15. Inactieve klanten

Inactieve klanten zijn voormalige trouwe klanten die u bent kwijtgeraakt. Klantreactivatie is een interessant fenomeen omdat het een bijzonder segment is vanwege hun bekendheid met uw product.

De uitdaging is om de relatie te reactiveren en de dialoog opnieuw aan te gaan door hen agressieve promoties of exclusiviteiten te sturen (gratis verzending of een verrassingscadeau) zoals onze klant Linvosges hieronder doet.

Article_Segmentation-marketing-Clients-Inactifs

16. Incidentele kopers

In het hart van de gedragssegmentatie bevinden zich de incidentele kopers, een onderscheidende groep die niet regelmatig koopt, maar desondanks een significante kans biedt voor bedrijven. In tegenstelling tot trouwe of regelmatige klanten, kunnen incidentele kopers gemotiveerd worden door eenmalige aanbiedingen, seizoenspromoties of specifieke behoeften die slechts sporadisch voorkomen. Hun koopgedrag is vaak impulsief, getriggerd door een aantrekkelijke aanbieding of een onmiddellijke behoefte.

Door marketingstrategieën aan te passen om te voldoen aan de motivaties en triggers van incidentele kopers, kunnen merken deze sporadische interacties omzetten in duurzamere relaties. Dit kan gerichte remarketingcampagnes, speciale aanbiedingen om hen terug te brengen, of enquêtes om hun behoeften en voorkeuren beter te begrijpen, inhouden. Uiteindelijk bieden incidentele kopers, hoewel ze misschien minder frequent kopen, een potentieel voor groei en uitbreiding voor bedrijven die aandachtig zijn voor hun specifieke gedragingen en behoeften.

Damart_Occasional-shoppersEN

17. De promotiegevoelige kopers

Promotiegevoelige kopers verwijzen naar klanten die gevoelig zijn voor promoties. Deze klanten zijn constant op zoek naar de beste deals, of het nu online is, via coupon-apps, of in de winkel.

Voor bedrijven kan het begrijpen en effectief targeten van promotiegevoelige kopers een significante kans vertegenwoordigen, vooral om voorraden te verplaatsen of om de verkoop te stimuleren tijdens dalperiodes.

Het is echter essentieel om deze segmentatie strategisch te benaderen. Hoewel overmatige promoties op korte termijn promotiegevoelige kopers kunnen aantrekken, kunnen ze ook de merkwaarde devalueren of de waargenomen waarde op lange termijn verminderen. Bedrijven moeten dus een evenwicht vinden, door aantrekkelijke aanbiedingen voor promotiegevoelige kopers te bieden terwijl ze de integriteit en waarde van hun merk behouden.

Article_Segmentation-marketing-Clients-PromoFiles

De technische criteria

18. De acquisitiebronnen

De segmentatie op basis van acquisitiebron is een specifieke benadering van marketingsegmentatie die zich richt op hoe klanten een merk of product hebben ontdekt of ermee in contact zijn gekomen.

Deze segmentatiemethode stelt bedrijven in staat hun klantensegmenten te verdelen op basis van acquisitiekanalen zoals zoekmachines, sociale media, betaalde advertentiecampagnes, verwijzingen, directe e-mails, en vele andere bronnen. Bijvoorbeeld, een klant die is verworven via een advertentiecampagne op Facebook kan ander gedrag en verwachtingen hebben dan iemand die via een organische zoekopdracht op Google is binnengekomen. Door te begrijpen en te segmenteren op basis van acquisitiebron, kunnen bedrijven hun communicatie, aanbiedingen en ervaringen verder personaliseren voor elke groep, waardoor ze de return on investment van hun marketinginspanningen optimaliseren.

Deze segmentatiestrategie is essentieel voor bedrijven die de effectiviteit van hun verschillende acquisitiekanalen willen begrijpen en hun multichannelstrategieën dienovereenkomstig willen aanpassen.

19. De gebruikte apparaten en/of browsers

De segmentatie op basis van gebruikte apparaten of browsers is een essentiële dimensie van marketingsegmentatie in het digitale tijdperk. Het houdt in dat het klantensegment wordt verdeeld op basis van de apparaten (zoals smartphones, tablets, desktopcomputers) of browsers (zoals Chrome, Firefox, Safari) die zij gebruiken om toegang te krijgen tot een website of applicatie.

Deze segmentatiemethode mag niet over het hoofd worden gezien, aangezien de gebruikerservaring aanzienlijk kan verschillen van het ene apparaat of browser naar het andere. Bijvoorbeeld, een website kan anders worden weergegeven op een iPhone in vergelijking met een Android-apparaat, of kan verschillende functionaliteiten hebben op Chrome in vergelijking met Internet Explorer. Door te segmenteren op basis van apparaat of browser, kunnen bedrijven de ervaring voor elke groep optimaliseren, waardoor een soepele navigatie en een betere klanttevredenheid wordt gewaarborgd.

Deze segmentatiestrategie is bijzonder relevant voor online bedrijven, omdat het hen in staat stelt hun inhoud en ontwerp aan te passen om te voldoen aan de specifieke behoeften van elk gebruikerssegment.

Kunstmatige Intelligentie

20. Voorspelling en anticipatie

De gedragssegmentatie heeft een opmerkelijke evolutie doorgemaakt met de komst van Kunstmatige Intelligentie (KI).

KI, met zijn geavanceerde algoritmen en machine learning capaciteiten, stelt bedrijven in staat om massale hoeveelheden gedragsgegevens in real-time te analyseren. Deze analyse, voorheen arbeidsintensief en tijdrovend, kan nu worden uitgevoerd met een ongeëvenaarde precisie en snelheid.

Dankzij KI kunnen bedrijven subtiele patronen en trends in klantgedrag identificeren, ver voorbij de traditionele segmentaties. Dit maakt het mogelijk om ultra-gepersonaliseerde segmenten te creëren, waardoor consumenten op maat gemaakte winkelervaringen krijgen aangeboden.

Bovendien kan KI toekomstig klantgedrag voorspellen op basis van hun eerdere acties, waardoor merken de behoeften van klanten kunnen anticiperen voordat ze deze zelfs maar uiten.

Conclusie

Marketingsegmentatie is een krachtig instrument voor bedrijven. Het stelt hen in staat om elk klantensegment effectief te begrijpen en aan te spreken. Door deze segmentaties in uw segmentatiestrategie te integreren, kunt u meer impactvolle campagnes creëren en uw klantrelatie versterken. We hopen dat deze 20 voorbeelden van marketingsegmentatie u zullen inspireren en u ideeën zullen geven!

Om het te implementeren, kies een strategie die past bij uw situatie, bepaal de criteria die u wilt gebruiken om marktsegmenten te creëren, en activeer vervolgens uw klanten en/of prospects.

Over de auteur

Img_Article_Thumb_Isa_2021_FR-FR_Digit

Isabelle Henry

Head of Inbound and Growth

Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe vaardigheden en altijd paraat om nieuwe marketingprojecten te lanceren bij Actito. Daarvoor vertrouw ik niet alleen op mijn eigen ervaring, maar ook op alles wat er gebeurt in de digitale wereld, om zo te blijven leren en dat via inspirerende inhoud met jou te kunnen delen. Mijn kleine extra's? Videobewerking en fotografie!