Deze website gebruikt cookies om het bezoek te analyseren en uw surfervaring te optimaliseren. Meer informatie hierover kan u terugvinden in ons privacyovereenkomst. Ik ga akkoord

Deze website is eigendom van ACTITO N.V.

Contact info:
ACTITO N.V.
Avenue Athéna 1
1348 Louvain-la-Neuve

Telefoon: +3210458514
E-mail: info@actito.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 471 860 557

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CITOBI of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ACTITO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ACTITO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ACTITO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ACTITO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

ACTITO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nivelles bevoegd.

Bescherming van je persoonsgegevens

ACTITO N.V. vindt de bescherming van persoonsgegevens ontzettend belangrijk. Hoewel de meeste informatie op onze website beschikbaar is zonder dat de gebruiker persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het gebeuren dat er voor sommige zaken wel om dit soort informatie wordt verzocht.
De volgende paragrafen beschrijven wat voor soort gegevens we verzamelen, waarvoor we die gebruiken en hoe u uw rechten kunt doen gelden.
Beantwoordt dit document niet al uw vragen over het beheer van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@actito.com of door een brief te sturen naar ons postadres.

Wie verzamelt uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld door ACTITO N.V., een Belgisch vennootschap met als maatschappelijke zetel 1, Avenue ATHENA te 1348 Louvain-la-Neuve en BTW-nummer 0471 860 557.

Welke gegevens verzamelen wij?

Via formulieren en pagina’s op deze site verzamelen wij bezoekers- en gebruikersinformatie, namelijk namen en voornamen, bedrijfsnamen, post- en e-mailadressen, het IP-adres van uw browser, de duur van uw bezoek en bezochte pagina’s. Wij registreren ook uw communicatievoorkeuren.

Welke doelen streven wij na?

De gegevens die we verzamelen via deze site gebruiken we om:
- Uw vragen over ons product en onze diensten te beantwoorden.
- U de gevraagde documenten en informatie te bezorgen.
- Met u te communiceren voor marketingdoeleinden, via uw voorkeurkanalen (e-mail, papier, sms of internet).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw gegevens tot twee jaar na uw laatste interactie via één van onze kanalen.
Na de verwijdering van uw gegevens bewaren wij een audit trail (controlespoor), zodat we indien nodig gerechtelijk kunnen verklaren dat wij aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan, gedurende een periode gelijk aan de verjaringstermijn van burgerlijke en strafrechtelijke acties.

Aan wie bezorgen wij uw gegevens?

Wij kunnen gegevens die u hebt gecommuniceerd, delen met onze dochterondernemingen (bijvoorbeeld ACTITO Frankrijk). Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Wel gebruiken we soms onderaannemers voor bepaalde handelingen (bv. print- en drukwerk). Zij moeten echter alle toezeggingen nakomen die we aan u hebben gedaan betreft de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten betreft uw gegevens?

U kan op elk moment en gratis vragen om:
- toegang tot de gegevens die wij over u hebben;
- rectificatie van uw gegevens;
- overdracht van uw gegevens;
- uw gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden;
- al uw gegevens te verwijderen. (In dit laatste geval houden we altijd een identificatiecode bij om indien nodig aan te tonen dat wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.)
Om uw rechten te doen gelden, kan u ons gewoon een bericht sturen met bewijs van uw identiteit via privacy@actito.com of via ons postadres.

Ons gebruik van cookies en trackingbestanden

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen er cookies (kleine gegevensbestandjes) worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Dit zorgt ervoor dat onze site goed functioneert en zich aanpast aan terugkerende gebruikers. Onze cookies vergaren geen informatie over juw browsegedrag op andere sites. Via uw internetbrowser kan u cookies blokkeren, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie is geïnstalleerd, of cookies van uw harde schijf verwijderen.
De cookies die we gebruiken: 
- Essentiële cookies: om een correcte werking van onze website en een coherente browse-sessie te garanderen, kunnen we een specifieke cookie registreren.
- Taalcookie: om ervoor te zorgen dat uw taalvoorkeur bewaard blijft, wordt deze cookie gelezen telkens wanneer uw onze website bezoekt.
- ACTITO traffic tracking cookie: met deze cookie kunnen we nagaan of u een pagina of bepaalde pagina’s hebt bezocht. Deze cookie wordt geplaatst wanneer we een e-mailcampagne verzenden en u klikt op een van de links naar ACTITO.
- GOOGLE ANALYTICS cookie: via deze cookie kunnen we uw bezoeken aan onze site volgen.
- Cookies voor sociale media: dankzij deze cookies kunnen we een link leggen met verschillende sociale media, om de effectiviteit van onze campagnes te evalueren.
- ACTITO pixels: wanneer we een e-mail sturen, bevat deze automatisch een klein, transparant beeldbestand (pixeltag of beacon) waarmee we kunnen vaststellen of je de e-mail hebt geopend. Hierdoor kunnen we voorkomen dat we e-mails verzenden naar mensen die deze nooit openen en zo zowel hun inbox als onze servers ontzien.