_ Artikel

Kunstmatige intelligentie ten dienste van het marketingteam

Meer dan 80% van de marketingprofessionals verklaart op de een of andere manier kunstmatige intelligentie te gebruiken in hun activiteiten. De uitgevers van marketingsoftware, op hun beurt, zijn druk bezig met het integreren van AI-modules in hun oplossingen (dat is zeker het geval bij Actito, natuurlijk: we zullen aan het einde van het artikel presenteren wat we onze gebruikers bieden).

AI is dus een zeer tastbare realiteit in de marketingwereld. Het is geen sciencefiction meer. Maar, concreet, hoe kan kunstmatige intelligentie dienen voor het marketingteam? Hoe kan het marketingprofessionals helpen? Op welke niveaus?

Dit zijn de vragen die we in dit artikel zullen behandelen. Het doel, zoals u zult begrijpen, is om een overzicht te geven van de belangrijkste toepassingen van kunstmatige intelligentie in marketing. Maar laten we beginnen bij het begin!

Article_IA-Equipe-Marketing_Hero-EN

Wat is kunstmatige intelligentie?

Als een tak van de informatica, verwijst kunstmatige intelligentie (AI) naar het geheel van theorieën en technieken geïmplementeerd om machines te creëren die menselijke intelligentie kunnen simuleren en taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen: redeneren, leren, plannen, waarnemen, communiceren.

Kunstmatige intelligentie omvat verschillende technologieën, waaronder machine learning (automatisch leren) en deep learning (diep leren), die machines in staat stellen om te leren van gegevens, patronen te identificeren en beslissingen te nemen.

Er zijn drie hoofdtypen van kunstmatige intelligentie:

 • Zwakke AI, ook bekend als nauwe AI (ANI, Artificial Narrow Intelligence), is gespecialiseerd in het uitvoeren van specifieke taken met een efficiëntie die die van mensen kan overtreffen in bepaalde specifieke gebieden zoals beeldherkenning, spraakherkenning of productaanbeveling. In tegenstelling tot meer geavanceerde vormen van intelligentie, heeft het geen algemeen redeneervermogen buiten zijn geprogrammeerde taken. Deze vorm van AI is momenteel het meest wijdverbreid. Het biedt gerichte en geoptimaliseerde oplossingen voor specifieke problemen.

 • Sterke AI of algemene kunstmatige intelligentie (AGI)

  streeft ernaar om menselijke intelligentie te evenaren. Het is in staat om te leren, kennis te begrijpen en autonoom toe te passen over een verscheidenheid aan domeinen. Deze AI is conceptueel in staat om problemen op te lossen, nieuwe vaardigheden te verwerven en haar kennis van de ene context naar de andere over te dragen. Sterke AI blijft voorlopig theoretisch.

 • Superintelligente AI (ASI) verwijst naar een AI die menselijke intelligentie overtreft in alle aspecten, waaronder creativiteit, besluitvorming en emotionele intelligentie. Deze vorm van AI zou oplossingen kunnen bieden voor problemen die momenteel onoplosbaar zijn voor mensen. De ontwikkeling van ASI roept belangrijke ethische overwegingen op. Voor nu bevinden we ons nog steeds op het terrein van sciencefiction. De komst van ASI is niet voor morgen.

Belangrijk punt om te onthouden: De AI-oplossingen die vandaag de dag, in 2024, bestaan en die in marketing worden gebruikt, behoren tot de eerste categorie van AI, de zwakke of smalle AI's. Dit zijn de AI's waarover we in het artikel zullen spreken.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ani-Agi-Asi

De voordelen van kunstmatige intelligentie voor het marketingteam

Het gebruik van kunstmatige intelligentie biedt verschillende voordelen voor marketingteams. AI maakt het mogelijk om tijd en productiviteit te winnen, en dus kosten te verlagen, maar stimuleert ook de creativiteit.

1. Tijdwinst en productiviteitsverhoging

Het belangrijkste voordeel van kunstmatige intelligentie voor marketingteams is de tijd en productiviteit die gewonnen kan worden door de automatisering van repetitieve en tijdrovende taken.

Een breed scala aan taken beheerd door marketing kan volledig of (meestal) gedeeltelijk door AI worden behandeld. Bijvoorbeeld:

 • Het segmenteren van contacten (prospects en klanten) op basis van regels en "intelligente" segmentatiecriteria.

 • Het creëren van inhoud: e-mails, blogartikelen, advertenties, social media posts...

 • Het creëren van gepersonaliseerde sjablonen (e-mailsjablonen, pop-ups, enz.)

 • Het beheren van reclamecampagnes, bijvoorbeeld de beslissing om een campagne te stoppen of voort te zetten op basis van de prestaties of het beheer van A/B-tests.

 • Het beheren van eenvoudige klantvragen (AI-chatbot).

 • Het produceren van rapportages en het analyseren van de prestaties.

 • Het aanbevelen van producten aan klanten.

In de meeste van deze activiteitsgebieden is de automatisering gedeeltelijk. Het vervangt de mens niet, maar assisteert, of het nu gaat om het leveren van ideeën, inhoud, het automatiseren van taken met lage toegevoegde waarde die geautomatiseerd kunnen worden, of het optimaliseren van processen. AI stelt het marketingteam hierdoor in staat zich te concentreren op meer strategische en creatieve taken.

Deze tijdwinst door automatisering vertaalt zich in productiviteitswinst voor het marketingteam.

2. Kosten verlagen

De kostenverlaging is direct gerelateerd aan de tijd- en productiviteitswinst die kunstmatige intelligentie mogelijk maakt. De vermindering van de tijd besteed aan het produceren van content, bijvoorbeeld, resulteert in een vermindering van de tijd die teams besteden en dus in de productiekosten van die content. Op dezelfde manier vermindert de afhandeling van eenvoudige klantverzoeken door AI (via een chatbot) de benodigde menselijke tijd voor het beheren van die verzoeken.

Het is belangrijk op te merken dat deze automatisering niet noodzakelijkerwijs leidt tot een vermindering van menselijke bronnen (en dus kosten). De door AI vrijgemaakte tijd kan een kans zijn voor het marketingteam om meer tijd te besteden aan creatievere taken.

In feite is de voornaamste reden waarom AI de marketingkosten verlaagt elders te vinden, namelijk: in de verbetering van de targeting van campagnes. Predictieve analyse en AI-segmentatie zorgen voor een significante verbetering van de targeting van campagnes en marketing scenario's.

Het verbeteren van de targeting van marketingacties betekent dat je dergelijke verzoeken alleen stuurt naar klanten met de hoogste waarschijnlijkheid van kopen, van conversie. Dit vermindert mechanisch het volume van verzoeken en dus de kosten van campagnes.

Dankzij AI is het marketingteam in staat om zijn marketingbudget beter toe te wijzen en verspilling op minder presterende initiatieven, acties, campagnes te verminderen.

Hoewel de kostenreductie mogelijk gemaakt door AI vaak in de verbeelding wordt geassocieerd met een vermindering van menselijke bronnen, met een vervanging van de mens door de machine, is het waarschijnlijk de verbetering van de efficiëntie van marketingacties die op de lange termijn de grootste besparingen van financiële middelen zal opleveren.

3. Creativiteit stimuleren

Kunstmatige intelligentie biedt niet alleen de mogelijkheid om alle of een deel van de routinetaken te automatiseren, maar kan ook de mens assisteren in het ontwerpen en produceren van taken met een hogere toegevoegde waarde. AI kan dus dienen als een collaboratieve partner in het creatieve proces.

Kunstmatige intelligentie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om:

 • Een marketingstrategie brainstormen. Twijfelt u over het implementeren van een loyaliteitsprogramma? Een oplossing zoals ChatGPT kan zeer nuttig zijn om u te helpen dit idee verder te ontwikkelen, de consequenties ervan, de implementatievoorwaarden, de sleutelfactoren voor succes, de te bevoorrechten earn/burn mechanismen te verdiepen. De relevantie van het advies gegeven door ChatGPT zal afhangen van het niveau van context dat u het biedt.

 • Ideeën of schetsen van content genereren (teksten, afbeeldingen, video's) die de creativiteit van contentcreatie teams kunnen stimuleren. AI kan bijvoorbeeld schrijvers helpen bij het opstellen van artikelplannen.

 • Innovatieve campagnes creëren gebaseerd op door AI gedetecteerde trends en voorspellende analyse. AI helpt bij het detecteren van originele ideeën voor content, campagnes.

Bovendien, door het marketingteam te ontlasten van routinetaken, blijft er meer tijd over voor het produceren van creatievere taken. Dus, uiteindelijk overlappen de 3 belangrijkste voordelen van AI voor het marketingteam elkaar.

De verschillende toepassingsgebieden van kunstmatige intelligentie in marketing

Data

Data is de brandstof van marketing. Toch worden ze nog steeds grotendeels onderbenut door bedrijven, ondanks het bestaan van technologische oplossingen die het centraliseren, unificeren en analyseren van gegevens vergemakkelijken. Kunstmatige intelligentie is drastisch de manier waarop we met data omgaan aan het veranderen.

Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om:

 • Grote hoeveelheden gegevens te analyseren, ad-hoc rapporten te genereren, te antwoorden op specifieke vragen (bijvoorbeeld: het gemiddelde winkelwagentje van klanten in segment X en de evolutie ervan over de laatste 12 maanden), trends en gedragspatronen te detecteren.

 • Contacten op een slimme en dynamische manier te segmenteren en te scoren, gebaseerd op de analyse van realtime gegevens.

 • De targeting van campagnes en marketing scenario's te optimaliseren, opnieuw gebaseerd op de analyse van klantgegevens en realtime prestatiegegevens.

Kunstmatige intelligentie voelt zich thuis in de wereld van data; het is dan ook geen verrassing dat veel van de toepassingen van AI voor marketing gericht zijn op het beter benutten van gegevens.

Personalisatie van de klantbeleving

We hebben zojuist de voordelen van AI voor het marketingteam, voor het bedrijf, besproken. Kunstmatige intelligentie biedt ook voordelen voor de klant door een verbetering van de klantbeleving mogelijk te maken.

Dit is wat AI in dit gebied kan bieden:

 • Geavanceerde personalisatie van klanttrajecten, dat wil zeggen de reeksen van berichten en verzoeken die aan de klant worden verzonden.

 • Een beter beheer van de marketingdruk. AI kan worden gebruikt om de frequentie van verzoeken te beheren op basis van klanttypologieën en het niveau van reactievermogen/betrokkenheid van de klant (gebaseerd op real-time gegevens).

 • Een betere personalisatie van de inhoud van marketingberichten, de website en productaanbevelingen.

Klantenservice

De toepassingen van AI beperken zich niet tot strikte marketing. Alle functies die betrokken zijn bij het beheer van klantrelaties kunnen worden ondersteund, "verbeterd" door kunstmatige intelligentie. We denken in het bijzonder aan klantenservice, contactcenters, die een van de gebieden zijn waar AI zeer geavanceerde toepassingen biedt.

Chatbots die met AI werken en getraind zijn met bedrijfsgegevens, kunnen de meest basale klantverzoeken afhandelen of verzoeken vooraf kwalificeren voordat ze door de klantenservice worden behandeld.

AI kan ook worden gebruikt om te produceren:

 • Samenvattingen van telefoongesprekken en het genereren van prospect-/klantkennis via spraakgegevens.

 • Sentimentanalyses op basis van klantuitspraken of zelfs de toon die door klanten wordt gebruikt.

Optimalisatie van reclamecampagnes

Het succes van reclamecampagnes is gekoppeld aan de kwaliteit van de targeting van berichten. Dit geldt eigenlijk voor alle marketingcampagnes.

Door het analyseren van gebruikersgedrag, hun browsegeschiedenis, kan kunstmatige intelligentie automatisch de targeting van impressies optimaliseren en helpen dit doel van elke beheerder van reclamecampagnes te bereiken: de juiste prospects/klanten op het juiste moment, via het juiste kanaal en in de juiste context aanspreken.

De meeste retargeting reclametechnologieën integreren AI-modules.

Content creatie

Voor velen roept AI associaties op met grote taalmodellen (LLM) en in de eerste plaats ChatGPT. Deze technologieën bieden veel gebruiksmogelijkheden rondom contentgeneratie, zoals bekend.

Een tool als ChatGPT, mits intelligent gebruikt, kan zeer nuttig zijn in contentmarketing, in het proces van het creëren van marketingcontent, of het nu gaat om e-mailcampagnes (onderwerpen, pre-headers, inhoud) of blogartikelen, bijvoorbeeld.

Voorspellende analyse

Voorspellende analyse wordt gebruikt om trends, behoeften, gedragspatronen te identificeren op basis van een analyse van historische gegevens. Het belang ervan in marketing is gebaseerd op deze waarheid: wat het koopgedrag van een klant bepaalt, is veel meer zijn vorige gedrag (gedragsgegevens) dan de intrinsieke kenmerken van de klant (socio-demografische gegevens).

AI-technologieën, door het analyseren van grote volumes data in real-time, kunnen toekomstige gedragingen van klanten voorspellen, hypothesen bouwen en marketingbeslissingen verbeteren, d.w.z. de inhoud van berichten en aanbiedingen die voorgesteld moeten worden, het optimale moment voor het verzenden van verzoeken, het meest geschikte kanaal, enz.

De uitdagingen en beperkingen van kunstmatige intelligentie in marketing

Kunstmatige intelligentie is geen wondermiddel. Hoewel erkend moet worden dat AI in veel gevallen marketingteams kan helpen beter te werken, moet men zich ook bewust zijn van de beperkingen en uitdagingen die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. We zullen er twee noemen.

Bescherming van gegevens en privacy

AI betekent Big Data. Gegevens zijn de grondstof van kunstmatige intelligentie. In marketing houdt het gebruik van AI in dat derde technologieën toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens van uw contacten, prospects en klanten.

Dit kan problemen veroorzaken, of in ieder geval uitdagingen, in een context waarin de bescherming van persoonlijke gegevens een belangrijke kwestie is geworden. Uitdagingen op het gebied van vertrouwelijkheid, toestemming, veiligheid.

Bedrijven die van plan zijn AI op grote schaal te integreren, moeten deze uitdagingen aanpakken en ervoor zorgen dat hun gebruik van AI in overeenstemming is met de regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR en dergelijke). Dit juridische aspect moet op de agenda staan bij alle AI-projecten.

Opleiding en implementatiekosten

AI kan zeker bepaalde kosten verlagen, maar de implementatie ervan vereist investeringen die significant kunnen zijn, afhankelijk van de doelgebruiksscenario's en de ingezette technologieën.

Het is belangrijk om deze kosten te anticiperen voordat men begint met een AI-implementatieproject. Naast de kosten die verbonden zijn aan het abonnement op AI-technologieën, moet men ook rekening houden met:

 • De eventuele begeleidingskosten, bijvoorbeeld door een consultancybureau.

 • De kosten voor het implementeren van deze tools of technologieën in het marketing- en data-ecosysteem van het bedrijf.

 • De opleidingskosten van het marketingteam.

Kunstmatige intelligentie in Actito

Kunstmatige intelligentie wordt een steeds nuttiger hulpmiddel voor marketeers in veel gebieden. Om deze reden ontwikkelt Actito al 10 jaar een verscheidenheid aan kunstmatige intelligentiediensten direct in uw licentie.

E-mailcampagnes

Het onderwerp van een e-mailcampagne is een belangrijke stap bij het creëren van een campagne. Het is deze tekst die de aandacht van uw publiek trekt en hen ertoe aanzet uw e-mail te openen.

Nadat u uw e-mail heeft geschreven, kunt u een onderwerp en een pre-header kiezen op basis van de inhoud van uw e-mail uit drie suggesties voor onderwerpen en pre-headers gemaakt door de diensten van OpenAI om de prestaties van uw campagnes te verbeteren.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Object

SMS-campagnes

Korte en duidelijke berichten hebben een betere impact op uw publiek. Dankzij de diensten van OpenAI aangeboden door Actito, kunt u uw berichten gemakkelijk condenseren.

Bij het schrijven van uw inhoud, kunt u kiezen uit drie herschrijfsuggesties gemaakt door OpenAI om de grootte van uw inhoud te verminderen.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-SMS

Betrokkenheidsscore

De betrokkenheidsscore is een visuele indicator die u in één oogopslag laat zien hoe betrokken een profiel is bij uw merk.

Deze score stelt u in staat om zeer betrokken profielen te onderscheiden van profielen die eerder door een reactivatiecampagne zouden moeten worden getarget.

Meer dan alleen het huidige engagementniveau van uw profielen, stelt deze indicator u in staat om de impact van uw campagnes op dit engagement te meten, door de evolutie ervan te volgen.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Engagement

Predictive scoring

Actito Predictive Scoring is een optioneel module die bruikbare inzichten levert door de profielen van uw klanten te evalueren met behulp van AI.

Deze module stelt u in staat om:

 • De return on investment te verhogen door uw inspanningen te concentreren op klanten wiens potentieel is geïdentificeerd.

 • De onzekerheid in besluitvorming te elimineren en de juiste aanbiedingen op het juiste moment te versturen.

 • Uw ideale klantprofiel (ICP) te vinden op basis van gegevens en niet op uw intuïtie.

 • De kennis van kunstmatige intelligentie te gebruiken om geautomatiseerde klantenervaringen te verbeteren.

 • Voordeel te halen uit kunstmatige intelligentie zonder tussenkomst van de IT-afdeling.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Predictive-scoring

E-mailbezorgbaarheid

Om een optimale reputatie te behouden, wordt aanbevolen regelmatig een schoonmaak van problematische e-mailadressen uit te voeren na het verzenden van een campagne. Actito heeft een intelligent filter ingevoerd om uw e-mailbezorgbaarheid te verbeteren.

Dit intelligente filter maakt gebruik van een gedeelde kennisbasis over de verzendgeschiedenis, die informatie bevat zoals het plaatsingspercentage in de inbox, definitieve blokkades vanwege klachten of hard bounces, herhaalde tijdelijke quarantaines, en nog veel meer.

Dankzij deze kennisbasis zal de kunstmatige intelligentie van Actito bepalen of het relevant is om het getargete adres op te nemen bij het verzenden van uw e-mailcampagne.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Filtre-Intelligent

Wat betreft de bezorgbaarheid van uw e-mailcampagnes, is het gedrag van uw ontvangers een belangrijke component die niet over het hoofd gezien mag worden.

Het prioriteren van berichten naar de meest betrokken profielen optimaliseert de positieve verkeer aan het begin van de campagne en helpt bij het opbouwen van een goede reputatie.

Actito automatiseert dit proces voor elke marketeer, omdat zijn verzendoptimalisator dit native doet bij elke verzending van een e-mailcampagne.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Optimiseur-Envoi

RFM-activatiematrix

Wilt u bewijzen dat activatie een winstcentrum is? Actito helpt u om te visualiseren en aan te tonen hoeveel inkomsten worden gegenereerd door zijn database van profielen, op basis van hun aankoopfrequentie, herhaling en monetaire waarde.

Wilt u uw gegevens analyseren, uw hypothese bevestigen en vervolgens handelen? Actito biedt intelligente rapportage die gegevens bruikbaar maakt. U kunt dus uw gegevens analyseren en visualiseren en actie ondernemen door de doelgroep te selecteren die overeenkomt met het activatieprogramma dat u wilt lanceren.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Matrice-RFM

Signalen

Actito Customer Signals (ACS) is een optionele module die real-time signalen levert voor tijdige, relevante en nuttige klantbelevingsorkestratie:

 • Gebruik de rijke signalen van de website om klanten op het juiste moment te betrekken en de kans op conversie te vergroten.

 • Leid klanten naar conversie door op betekenisvolle wijze opnieuw te engageren met programma's die worden geactiveerd door verlaten winkelwagentjes, productinteresse of prijsverlagingen.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Signals

Productaanbevelingen voor e-mail

Actito Productaanbevelingen voor e-mail Powered by Raptor is een optionele module die helpt bij het creëren van gepersonaliseerde upselling- en cross-sellingmogelijkheden door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.

Het stelt u in staat om:

 • Upselling en cross-selling te verbeteren met gepersonaliseerde productaanbevelingen.

 • Verloren kansen nieuw leven in te blazen met slimme alternatieve aanbevelingen.

 • Eenvoudig aanbevelingsblokken te slepen en neer te zetten in de e-mailgenerator.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Reco-Produit

Formulieren

In zijn optionele module Actito Engage Powered by Qualifio biedt Actito een vragengenerator die het proces van het creëren van vragen automatiseert met behulp van kunstmatige intelligentie. U kunt hiermee 1 tot 15 vragen genereren, met elk 2 tot 5 mogelijke antwoorden.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-Formulaire

A/B Testen

Test, leer en itereer... de intelligente A/B-test zal je beste bondgenoot zijn!

Speel met deze verschillende parameters:

 • Grootte van het monster voor de versies: een schuifbalk laat je de verdeling tussen de testversie en de winnende versie kiezen. Als je meer dan 2 versies hebt (test A/B/C/D), zal elke versie automatisch dezelfde monstergrootte hebben.

 • Optimalisatiecriteria: je kunt de criteria kiezen die gebruikt worden om de winnende versie te bepalen, ofwel het openingspercentage of het klikpercentage.

 • Periode: bepaal de testperiode waarna de winnende versie zal worden aangewezen. Dit kan in uren of dagen worden ingesteld.

Article_IA-Equipe-Marketing_Ai-Actito-A-Btest

Wat u moet onthouden

Kunstmatige intelligentie is een waardevol hulpmiddel voor het marketingteam. Het zou jammer zijn om de kansen die deze nieuwe technologieën bieden te negeren. Het belangrijkste is om de kansen te identificeren die zinvol zijn en de technologieën die geschikt zijn voor uw bedrijf - het risico is dat u zich verspreidt over slecht gekwalificeerde en slecht beheerde use cases.

Om AI een echte bedrijfscultuur te laten worden en niet slechts een eenvoudige gadget die snel wordt verwaarloosd, moet het een bedrijfsproject worden en moet een geleidelijke implementatieaanpak worden bevoordeeld, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de use cases die moeten worden uitgerold.

Bent u benieuwd in hoeverre en op welke niveaus AI de efficiëntie van uw teams en uw marketingprestaties snel zou kunnen verhogen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen om dit te bespreken.

Over de auteur

Img_Article_Thumb_Isa_2021_FR-FR_Digit

Isabelle Henry

Head of Inbound and Growth

Ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe vaardigheden en altijd paraat om nieuwe marketingprojecten te lanceren bij Actito. Daarvoor vertrouw ik niet alleen op mijn eigen ervaring, maar ook op alles wat er gebeurt in de digitale wereld, om zo te blijven leren en dat via inspirerende inhoud met jou te kunnen delen. Mijn kleine extra's? Videobewerking en fotografie!

Wilt u meer weten over de AI-functies in Actito?